Uppdaterad info om Spinraza med anledning av att hydrocephalus rapporterats

Med anledning av att 5 fall av hydrocephalus rapporterats har Biogen skickat ut en uppdatering med information gällande detta. Nedan är utskicket översatt till svenska. Har ni ytterligare frågor kontakta er behandlande läkare både för er som redan börjat behandling eller som ska påbörja.   Som svar på SMA Europes begärna har Biogen gett  information och tagit ställning till problem angående den kommande uppdateringen av SPINRAZA (nusinersen) EU-etiketten (Prescribing Information and Package Leaflet). Uppdatering innehåller information om den potentiella risken för hydrocephalus.   Alla läkemedle utvärderas till förmån för patienterna samt eventuella biverkningar och risker som kan uppstå Med ökad användning är det vanligt och inte ovanligt att läkemedelsetiketter uppdateras. Just nu är riskprofilen för nusinersen oförändrad och positiv. Det är viktigt att det inte har fastställts att hydrocephalus har orsakats av nusinersen och inga fall av hydrocephalus har observerats i de kliniska studierna av nusinersen. Därför har denna uppdatering inte begränsat användningen av nusinersen för någon ålder eller typ av SMA. Med över  5000 patienter som behandlas med nusinersen överr hela världen är fortsatt patientsäkerhet av yttersta vikt för Biogen. Biogen vill därför försäkra alla  om att de kommer att fortsätta att övervaka och utvärdera biverkningar (AE) och säkerhetsdata [...]

2018-08-05T20:40:30+02:005 augusti, 2018|

Leon

För någon vecka sedan kom det ett brev till vår e-post men nedan meddelande som vi gärna vill förmedla (med föräldrarnas tillåtelse). 180306 föddes en fantastisk liten kille, vår andra son och Alvins lillebror. Så älskad från första stund. Han fick namnet Leon. Dock lite trött och tagen och slapp i armar och ben, vi trodde att han var påverkad av förlossningen. Inlagda på Neo Iva, men vi skulle snart vara hemma. Efter 1,5 vecka fick vi diagnosen SMA1, världen rasade samman, vi fick inte så goda chanser att han skulle leva så länge och när NT-rådet sa nej till behandling med spinraza förr andra gången så gick hoppet ur oss. Nu gjorde vi allt vad vi kunde för att Leon skulle ha det så bra som möjligt och vi tog till vara på varje dag och all tid vi fick med Leon. Vi vet idag att vi inte kunde göra mer än vi gjort. 180605 dagen innan Leons 3 månaders dag somnade han lugnt och stilla in i tryggheten av oss och med sin hand i min. Leon kommer att för alltid vara med oss och vi kommer Ãlska honom i evighet. En kort stund på jorden med så [...]

2018-11-25T21:14:37+01:0025 juni, 2018|

Kort uppdatering gällande Spinraza i Sverige

Det har kommit in frågor gällande hur processen med Spinraza går och hur många som fått tillgång till medicin. Vi i NSMA styrelse har under våren haft regelbunden kontakt både med NT rådet och med respektive center som angivits som uppladdningscenter av NT rådet i deras rekommendation. Expertgruppen som godkänner individer för start av Sprinraza har idag ingen "backlog", de träffas regelbundet och den processen fungerar väl.  Göteborg laddar upp ca 2 individer per månad, medan Stockholm ännu inte har någon regelbunden uppladdningstakt. Vi fortsätter att hålla kontakt med ovan parter. 2018-06-25  

2018-06-25T13:02:45+02:0025 juni, 2018|

Resultat från CYTOKINETICS fas 2 studie

Resultaten från Cytokinetics fas 2 studie vilken är var en dubbelblindad studie gällande muskeltrötthet för indvider med SMA typ 2 och 3 över 12 år, har nu publicerase resultat. Nedan är resultaten från studien - den fulla rapporten ligger även bifgad. Studieresultat Studien visade dos- och koncentrationsberoende ökkningar i tid till muskeltrötthet, uppmätt genom förändringar från baslinjen i sex minuters promenad test (6MWD), en sub-maximal även test av aerob kapacitet och uthållighet, och Maximal Expiratory Pressure (MEP), ett mått på styrkan av andningsmuskulaturen, efter åtta veckors behandling med reldesemtiv. Studien, som undersökte två dosnivåer av reldesemtiv, 150 mg eller 450 mg två gånger dagligen, visade dosberoende ökningen i 6MWD i ambulatoriska patienter, mätt både före och efter base tidpunkter, vecka fyra och vecka åtta. I 150 mg två gånger dagligen, ökningen jämfört med placebo var 10,86 meter (p = 0,2531) efter fyra veckors behandling med reldesemtiv och 7,72 meter (p = 0,4684) efter åtta veckors behandling. I 450 mg två gånger dagligen, ökningen jämfört med placebo var 35,63 meter (p = 0,0037) vid vecka fyra och 24,89 meter (p = 0,0584) vid vecka åtta. Det fanns också en statistiskt signifikant korrelation mellan Cmax, eller toppkoncentrationen av reldesemtiv, och förändringen från [...]

2018-06-21T10:33:51+02:0021 juni, 2018|

Uppdatering av Roche om Olesoxime

Vi har fått nedan uppdatering av Roche gällande Olesoxime, där de medl att de dessvärre kommer att lägga ner detta programmet. Olesoxime PG update May 2018  

2019-02-01T13:08:57+01:0030 maj, 2018|

Uppdatering från AveXis gällande AVXS-101

Nedan pressinformation skickades nyligen från  AveXis till SMA Europe och därmed även till NSMA. Oerhört glädjande att AveXis studie nu även finns i Europa och att den fortskrider som plannerat. Göteborg kommer att vara en av siterna som har denna studie i Europa, oerhört glädjande. Kära SMA föreningar Som svar på Er begäran om uppdatering, se nedan information om det pågående kliniska utvecklingsprogrammet från AveXis   AveXis, genterapiföretag som utvecklar ett nytt tillvägagångssätt att för att behandla SMA kallat AVXS-101. Som en del av detta har de första patienterna behandlas i en ny studie som kallades SPR1NT. SPR1NT Ãr en multinationell studie som utvärderar AVXS-101 hos cirka 44 patienter mindre än sex veckor gamla med SMA-typer 1, 2 eller 3 som har 2, 3 eller 4 kopior av SMN2 - ofta kallad SMA-back-upgenen och som ännu inte visat symtom även kallas pre symatiska. Vi är glada över dessa framsteg då de tar och närmare målet att kunna erbjuda AVXS-101 till alla patienter och deras familjer.   För mer information om studien, läs vårt pressmeddelande ovan eller se listan på ClinicalTrials.gov. Om du har några frågor om SPR1NT, kontakta oss på  medinfo@avexis.com. Vänliga Hälsningar AveXis-teamet AveXis SPRINT Community Letter SMA Europe [...]

2018-05-10T08:58:27+02:0010 maj, 2018|

Rekrytering till studie vid Ersta Sköndal

Elin Hjort som tidigare gjort en studie om SMA och nu påbörjat ytterligare en studie och söker nu deltagare. Har ni barn med SMA typ 1 eller 2 eller själva lever med SMA och är under 20 år får ni väldigt gärna ta kontakt med Elin Hjort- se bifogad information så att hon kan få bra underlag till studien.   Tack på förhand   Annonsmaterial för rekrytering av forskningspersoner

2018-05-07T08:33:16+02:007 maj, 2018|

Updatering av Roche

Roche har nu skickat ut information om pågående studie.   Läs mer i nedan länk   2018-03-15 FF P2 Community_programme_update

2018-03-16T13:00:57+01:0016 mars, 2018|

Inbjudan kurs

Centrum för sällsynta diagnoser och Ågrenska bjuder in till kurs. Den 28 februari och den 12 april 2018 bjuder Centrum för sällsynta diagnoser Väst i samarbete med Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser in till konferensdagar med tema sällsynta diagnoser. Program http://www.agrenska.se/contentassets/2311aa4b988b46b08ba4a7d93911a022/preliminart_program.pdf Anmäl dig till konferensdagarna http://www.agrenska.se/om-oss/aktuellt/Konferensdagar-om-sallsynta-diagnoser/

2018-01-11T21:25:47+01:0011 januari, 2018|

Biogen/ Ionis startar nytt samarbete

  Den 19 december 2017 meddelade Biogen och Ionis Pharmaceuticals, Inc. att de har ingått ett nytt samarbetsavtal för att era identifiera nya antisense-oligonukleotidläkemedelskandidater för behandling av SMA Biogen kommer att ha möjlighet att licensiera terapier som härrör från detta samarbete och ansvara för deras utveckling och kommersialisering. Väldigt roligt att Biogen / Ionis fortsätter att utveckla behandlingar/bot mot SMA Läs hela inlägget SMA Europe - CU January 2018

2018-01-11T13:26:26+01:0011 januari, 2018|
Go to Top