Vi har fått nedan uppdatering av Roche gällande Olesoxime, där de medl att de dessvärre kommer att lägga ner detta programmet.

Olesoxime PG update May 2018