Bli medlem i NSMA

Välkommen att bli medlem i Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA). NSMA är en patientförening med syfte att föra samman människor som lever eller arbetar med spinal muskelatrofi (SMA) för utbyte, stöd och information.

Som medlem får du

  • Nyhetsbrev med senaste information om SMA i Sverige och i världen
  • Stöd och rådgivning
  • Delta i vår fadderverksamhet och dela erfarenheter med andra i liknande situation
  • Information och medlemserbjudanden
  • Medlemsmöten

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr.

För att bli medlem, fyll i formuläret nedan