Stipendier

NSMAs ger anslag till forskning inom området rehabilitering för Spinal Muskelatrofi. Anslaget kan ges om antingen 1 eller 2 år. Forskningen ska bedrivas på ett Universitet eller högskola i Sverige, stipendiaten ska antingen vara sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller läkare (neurolog).

Forskningen ska bidra till att utveckla behandlingar eller metoder som kan eller förväntas få klinisk betydelse vid rehabilitering för personer med Spinal muskelatrofi.

Stipendiaten måste redovisa projektets resultat i en slutrapport senast den 31 december året efter beviljat anslag, eller som progressrapport vid tvåårs- eller fortsättningsanslag. Rapporten skickas in digitalt till NSMA. Redovisningen ska vara skriven på lättillgänglig svenska och engelska och kan komma att publiceras på NSMA:s hemsida.

NSMAs styrelse kommer att granska alla ansökningar och välja ut den ansökan som kommer att få stipendiet till ett värde av totalt 200 000 SEK.