Home2019-12-23T17:06:15+01:00

Nätverket för
spinal muskelatrofi

Nätverket för
spinal muskelatrofi

Vad är SMA?

Spinal muskelatrofi (SMA) är en genetisk neuromuskulär sjukdom där motoriska nervceller i hjärnan och ryggmärgen bryts ner. Detta leder till muskelförtvining (atrofi) och muskelsvaghet. Sjukdomen brukar delas in i tre olika typer I, II och III. Ungefär en av 30 bär på anlaget för SMA.rolex replica watches replica watches

Mer om SMA

Hjälp oss att bli starkare

Din gåva ger fler chansen till ett friskare liv.

Tillsammans kan vi ge ett fantastiskt stipendium

0kr
är nu öronmärkta för nästa stipendium
Ge ditt bidrag

Nyheter

Paneuropeisk patientupplevelseundersökning i SMA

28 december, 2021|

Till dig som påverkas av SMA SMA Europe genomför nu en paneuropeisk patientupplevelseundersökning i SMA (EUPESMA – Nutrition, Physiotherapy, and Treatment Expectations). Genom denna undersökning vill vi få en djupare förståelse för dina närings- och fysioterapivanor samt behandlingsförväntningar. Att slutföra denna undersökning tar bara 30-45 minuter av din tid och det är helt anonymt. Undersökningen kommer att distribueras i 20 europeiska [...]

Rekommendation för behandling med Evrysdi

14 december, 2021|

Rekommendationen för Evrysdi har nu kommit. Glädjande nog blir det ett behandlingsalternativ i Sverige men tyvärr utestängs fortfarande patienter som är över 18 år för påbörjan av behandling Länk till rekommendationen: Evrysdi (risdiplam) och Spinraza (nusinersen) vid spinal muskelatrofi

Paneuropeisk patientupplevelseundersökning i SMA

28 december, 2021|

Till dig som påverkas av SMA SMA Europe genomför nu en paneuropeisk patientupplevelseundersökning i SMA (EUPESMA – Nutrition, Physiotherapy, and Treatment Expectations). Genom denna undersökning vill vi få en djupare förståelse för dina närings- och fysioterapivanor samt behandlingsförväntningar. Att slutföra denna undersökning tar bara 30-45 minuter av din tid och det är helt anonymt. Undersökningen kommer att distribueras i 20 europeiska [...]

Se alla nyheter

Bli medlem i NSMA

NSMA är en patientförening med syfte att föra samman människor som lever eller arbetar med spinal muskelatrofi (SMA) för utbyte, stöd och information.

Bli medlem nu