Styrelse

Styrelsen väljs för ett år och är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, kassör och högst fem ledamöter. Styrelsen arbetar löpande mot de mål och visioner som organisationen har.

Kontakta styrelsen via vårt kontaktformulär.

Ledamöter:

Axel Hammar (Ordförande)
Malmö

Christian Strömblad (Vice Ordförande)
Västerås

Sofie Stenshed (Kassör)
Bjärred

Sara Axelsson (Sekreterare)
Nyköping

Carolin Mjärder (Ledamot)
Göteborg