Styrelse

Styrelsen väljs för ett år och är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, kassör och högst fem ledamöter. Styrelsen arbetar löpande mot de mål och visioner som organisationen har.

Kontakta styrelsen via vårt kontaktformulär.

Ledamöter:

Pernilla Becker (Ordförande)
Stockholm

Sara Almroth (Vice Ordförande)
Söderköping

Sofie Stenshed (Kassör)
Bjärred

Caroline Mjärdner (Sekreterare)
Göteborg

Roopal Johansson (Ledamot)
Göteborg

Axel Hammar (Ledamot)
Malmö

Tobias Samuelsson (Ledamot)
Svedala

Mikael Drené (Ledamot)
Malmö