Resultaten från Cytokinetics fas 2 studie vilken är var en dubbelblindad studie gällande muskeltrötthet för indvider med SMA typ 2 och 3 över 12 år, har nu publicerase resultat.

Nedan är resultaten från studien – den fulla rapporten ligger även bifgad.

Studieresultat

Studien visade dos- och koncentrationsberoende ökkningar i tid till muskeltrötthet, uppmätt genom förändringar från baslinjen i sex minuters promenad test (6MWD), en sub-maximal även test av aerob kapacitet och uthållighet, och Maximal Expiratory Pressure (MEP), ett mått på styrkan av andningsmuskulaturen, efter åtta veckors behandling med reldesemtiv.

Studien, som undersökte två dosnivåer av reldesemtiv, 150 mg eller 450 mg två gånger dagligen, visade dosberoende ökningen i 6MWD i ambulatoriska patienter, mätt både före och efter base tidpunkter, vecka fyra och vecka åtta.

I 150 mg två gånger dagligen, ökningen jämfört med placebo var 10,86 meter (p = 0,2531) efter fyra veckors behandling med reldesemtiv och 7,72 meter (p = 0,4684) efter åtta veckors behandling. I 450 mg två gånger dagligen, ökningen jämfört med placebo var 35,63 meter (p = 0,0037) vid vecka fyra och 24,89 meter (p = 0,0584) vid vecka åtta. Det fanns också en statistiskt signifikant korrelation mellan Cmax, eller toppkoncentrationen av reldesemtiv, och förändringen från baslinjen i 6MWD, med ett lutnings uppskattning av 9,53 meter / (^ g / ml). (P = 0,0086).

Studien visade också  ökningar jämfört med placebo i MEP. I 150 mg två gånger dagligen, var ökningen av MEP 5,95 cm H2O (p = 0,2276) efter fyra veckors behandling med reldesemtiv och 11,69 cm H2O (p = 0,0378) efter åtta veckors behandling. I 450 mg två gånger dagligen, var ökningen av MEP jämfört med placebo 9,17 cm H2O (p = 0,0855) efter fyra veckors behandling med reldesemtiv och 13.15 cm H2O ( p= 0,0298) efter åtta veckors behandling.

Andra bedömningar, inklusive Hammersmith Functional Motor Score – Extended, reviderad Upper Limb Module, Timed Up-and-go och forcerad vitalkapacitet visade inte betydelsefulla skillnader mellan reldesemtiv jämfört med placebo.

Biverkningarna var likartad mellan grupperna som fick reldesemtiv och placebo. De vanligaste observerade biverkningar var huvudvärk  förstoppning illamående. Fyra patienter hade allvarliga biverkningar som resulterade i att de i förtid stoppade behandlingen, alla anses relaterade till reldesemtiv.

Denna hypotes genere studie ger den första data som anger en muskelriktad terapi nämligen en snabb skelettmuskeltroponin aktivator, kan vara kliniskt fördelaktivgt i patienter med SMA säger Dr:Fay. Dessa data är särskillt uppmuntrande med tanke på det otillfredställande behov bland ungdomar och vuxna individer med SMA som har ihållande muskelsvaghet, trötthet och funktionsnedsättning.

Vi är mycket glada att behandlingen med reldesemtiv uppvisade potentiell klinisk fördelaktighet/ effekt hos vuxna och ungdomar med SMA, detta har bevisats genom dosberoende ökningar kontra placebo i 6 minuters gångtest och Maximal Expiratory Pressure säger Fady I Malik MD Ph.D Cytokinetics vice VD för forskning och utveckling.

Vi tror att dessa data stödjer utvärderingen av högre doser med reldesemtiv i framtida klinsika prövningar i SMA, speciellt med tanke på avsaknaden av effektplatå och ingen dosbegränsande säkehets eller toleransproblem. Vi ser framemot att arbeta vidare med Astellas, utredare och tillsynsmyndigheter för att ytterligare granska uppgifterna och överväga potentiellt väg framåt.

Cytokinetics – Press Release – June 18