Roche har nu skickat ut dokumentation gällande tidigare problem gällande tidigare ögonproblem som uppstod i studien för RG7916

Update_RG7916_Eye_document_08.08.17