I Sverige nekas många medborgare läkemedel, tyvärr drabbas flera SMA-patienter av detta. Läs mer här Allaräknas.se