Mer information

Om SMA

Internationella organisationer

Sällsynta sjukdomar

  • Ågrenska: Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser.
  • Sällsyntadiagnoser.se: Sällsynta diagnoser är ett riksförbund för sällsynta diagnosgrupper.
  • Nationell Funktion för Sällsynta Diagnoser (NFSD): NFSD jobbar på uppdrag av Socialstyrelsen och ansvarar för att samordna, koordinera och sprida information inom området sällsynta diagnoser.
  • Orphanet Sverige: det senaste inom området sällsynta diagnoser som är av nationell betydelse.
  • Gensvar: GenSvar är en informationsdatabas som vänder sig till sjukvården och allmänheten, och som syftar till att förmedla information om genetiska sjukdomar.
  • Child Muscle Weakness

Handikapp/Funktionshinder