Stöd oss

Ditt bidrag ger fler möjlighet till ett friare, friskare liv och att på sikt utrota sjukdomen SMA.

Du kan hjälpa på en rad olika sätt både som privatperson, företag eller förening. Varje gåva är viktig och tar oss steget närmare nya genombrott.

Alla gåvor går oavkortat till vår verksamhet.

  • Forskning i Sverige och Världen
    • Vi använder oss av en europeisk expertgrupp för att nogsamt välja ut de bäst lämpade forskningsprojekten
  • Samarbete för en effektiv och fungerade vård
    • Vi är engagerade i samhällsdebatten och strävar efter att belysa de utmaningar som individer med SMA möter och försvara de rättigheter som
  • Kunskapsspridning
    • SMA är den ”vanligaste” ovanliga genetiska sjukdomen bland barn fortfarande är det få som känner till den, något vi jobbar hårt för att förändra.

Din hjälp behövs!

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Tack!

NSMA är tacksamma för den donation som gavs till minne av Moas fem års dag vi verkar för att omsätta medlen till forskning och kunskap om SMA.     Vi tackar Elisabeth Axelsson för hennes bidrag till kampen mot SMA