Europeiska samarbeten

SMA-EUROPE

SMA-Europe (SMA-E) är en Europeisk paraplyorganisation där flertalet organisationer med fokus på SMA är medlemmar. Varje organisation har en styrelseplats inom SMA-E och alla har på så sätt samma möjligheter att påverka.

SMA-E:s syfte är att skapa möjlighet för samarbete, att påskynda forskningen om SMA samt att förbättra vården kring personer som lever med SMA. Inom SMA-E arbetar vi med att öka livskvaliteten för personer som lever med SMA, öka kunskapen om SMA i samhället, samt bevaka centrala frågor som rör SMA. SMA-E har arbetat fram gott samarbete med läkemedelsbolagen för att kunna vara med och påverka och påskynda forskningen.

Första tisdagen varje månad har vi ett styrelsemöte via telefon. Två gånger per år träffas vi någonstans i Europa för att kunna fördjupa våra samtal och diskussioner.

För NSMA är medlemskapet i SMA-E viktigt. Tillsammans har vi möjlighet att göra vår röst hörd och vi kan påverka.

Läs mer om SMA-Europe här.