Vårdrekommendationer

Vårdrekommendationerna för spinal muskelatrofi (SMA) ger grundläggande information om sjukdomen SMA, samt olika behandlingsalternativ för att lindra symptom och kompensera funktionsnedsättningar.

Rekommendationerna har tagits fram av ”The International Standard of Care Committee for SMA”, en internationell grupp av SMA-experter, samt TREAT-NMD, en internationell organisation som arbetar med neuromuskulära sjukdomar. Den ursprungliga versionen publicerades på engelska och denna version är en översättning till svenska. För översättningen ansvarar den svenska patientföreningen ”Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA)”. Den svenska översättningen är godkänd av Thomas Sejersen, professor och överläkare vid enheten för barnneurologi på Karolinska universitetssjukhuset.

Texten i detta dokument är baserad på den vetenskapliga publikationen ”Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy” från 2007, som innehåller internationella riktlinjer för vård av patienter med SMA. Eftersom det första läkemedlet för SMA blev godkänt 2017 tar inte vårdrekommendationerna inte tar hänsyn till läkemedelsbehandling.

Ladda hem vårdrekommendationerna (Det finns även en högupplöst version för tryck. Kontakta oss för närmare information.)

Rekommendationerna finns även att hämta på andra språk.