Onsdagen den 10 november kl. 20.00 bjuder styrelsen in till en digital medlemsträff för dialog om förenings verksamhet.
Styrelsen kommer att informera om pågående och planerat arbete nationellt och internationellt.
Saknar du inbjuan i din mejl? Meddela oss via nsmasverige@gmail.com