Sverige saknar en nationell strategi för sällsynta diagnoser och särläkemedel. Detta är nu p.g.a. Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel under handläggning i Socialutskottet.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU21

Ämnet kommer debatteras i Riksdagen 23 mars.