Vi har nu fått en uppdatering av Roche gällande Sunfish.

Nedan medl. kom igår från Roche:

Alla dokument ligger även under forskning

Kära SMA Europe WG

Vi är glada att dela med dig om att dosvalet för del 2 i SUNFISH har bekräftats som markerar början på del 2 i SUNFISH!
Med början av del 2 i SUNFISH kommer vi in ​​i den ledande delen av studien och går framåt för att få RG7916 närmare patienterna.

Vänligen hitta bifogad en community-uppdatering.

Tack så mycket för all din support under denna resa och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete.

Vänliga Hälsningar

Kristina Gelblin

sunfish_part2start_12.09.17

Dose_Selection_PartII_Sunfish