Även i år har NSMA via SMA Europe delat ut stipendium för grundforskning som bedrivs i Europa.

Vi har i år bidragit med 15 000 kr till Dr Laura Torres-Benito, från Wirth Lab vid University of Cologne

Laura-July-17-sm

Dr Torres-Benito har beviljades pengar för att se om man kombinerar en förening som ökar SMN-produktion (som Spinraza ™), med en molekyl involverad i endocytos kallad neurokalint delta NCALD), för att motverkar störningsfunktionen hos motorneuroner, även i den svåraste typen av SMA.

Titeln på hennes arbete är: Kombinerande ASO-terapi som använder SMN-beroende och SMN-oberoende skydd mot SMA

Bakgrund

SMA orsakas av mutation / deletion av SMN1-genen. Denna gen producerar ett protein som kallas SMN, vilket är avgörande för överlevnaden av nervcellerna som är involverade i muskelfunktionen. Svårighetsgraden av SMA bestäms av kopieringsnumret för en andra gen, SMN2, som också producerar SMN-proteinet, fastän endast ca 10% av det producerade proteinet är livskraftigt.

Nya studier tyder på att det finns ytterligare cellulära mekanismer som bestämmer svårighetsgraden av sjukdomen, förutom kopianumren av SMN2. Trots den avancerade förståelsen av genetiken som är inblandad i SMA, är de cellulära mekanismerna som orsakar SMA ännu inte fullständigt förstådd. Utredarens lag tidigare observerade att en mekanism som heter endocytos, processen som låter cellerna återvinna och transportera molekyler, försämras i SMA, som en följd av låga SMN-nivåer.

Denna process är mycket viktig i nervceller, eftersom de måste kunna frigöra neurotransmittorer snabbt för att kommunicera med varandra och med muskler. Utan denna specialåtervinning recirkuleras inte synaptiska vesiklar tillräckligt snabbt för att hålla koll på nerv- och muskelcellsaktiviteten.

 

Vad är forskarna som syftar till att göra och varför?

Baserat på preliminära bevis som tyder på att varken molekyler (som Spinraza ™) eller läkemedel som återställer SMN-nivåer kommer att vara tillräckliga för att bota SMA och bygga på resultaten från hennes laboratorium, kommer Dr. Torres-Benito att se om kombinationen av en förening som ökar SMN-produktion (som Spinraza ™), med en molekyl som är involverad i endocytos kallad neurokalintantal (NCALD), kommer att motverka störningar hos motorneuroner, även i den mest allvarligt drabbade typen av SMA

 

Hur kommer detta att gynna patienter?

De nuvarande kliniska prövningarna i SMA som riktar sig mot SMN-proteinnivåer visar stort löfte. En sådan behandling har faktiskt bara godkänts för att behandla alla SMA-patienter i Europa och USA. Även om detta utgör en viktig milstolpe i SMA-forskning är det också klart att dessa strategier faller betydligt för att representera ett botemedel mot SMA. Terapier som riktar sig mot andra / extra cellulära och molekylära vägar kommer sannolikt att krävas för att behandla hela spektret av fenotyper och patologi observerade hos SMA-patienter över hela deras livslängd.

Det hoppas att denna potentiella terapi inte bara förbättrar sjukdomssymptom hos pre-symptomatiskt behandlade SMA-patienter, utan också att väsentligt förbättra SMA-patienternas tillstånd där sjukdomssymptom redan finns. Samtidigt kommer arbetet att underlätta inledandet av nya kliniska prövningar baserade på nya molekylära mål. Laboratories upptäckt av NCALD som behandling för SMA och andra neurodegenerativa sjukdomar har skyddats av ett USA-patent som inlämnats den 29 juli 2013 (EFS ID 16445285).