Det är med glädje vi nu kan meddela att NSMA delat ut två stipendier.

Stipendie 1:

Det första är vårt resestipendium som i år tilldelats Anna-Lena Tulinius.

Anna-Lena arbetar på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg som barnsjuksköterska. Hon arbetar numera 100% med forskningsstudier där hon just nu är koordinator för Ionis (tidigare Isis) studier som just nu pågår i Göterborg för SMA typ 1 & 2. Läs mer: http://www.ionispharma.com/pipeline/

Anna-Lena kommer att använda de 10 000 som stipendiet omfattar för att åka till Cure SMA:s årliga konferens som i år hålls mellan den 16-19 juni i Kalifornien. Läs mer: http://www.curesma.org/get-involved/conference/

Cure SMA:s årliga konferens är världens största SMA-konferens och ett tillfälle att träffa forskare, läkemedelsföretag samt familjer.

Vi är oerhört glada att Anna-Lena åker på konferensen och hoppas att hon tar med ny kunskap tillbaka till Sverige och NSMA.

Stipendie 2:

Vårt andra stipendium går i år till Elin Hjorth, sjuksköterska inom barn och doktorand på Ersta Sköndal Högskola med inriktning mot palliativ vård.

Elin skriver en avhandling vilken syftar till att öka kunskapen om familjers erfarenheter att leva med spinal muskelatrofi. Data har samlats in både i Sverige och Danmark genom en enkät bland föräldrar som lever med barn med spinal muskelatrofi men även föräldrar som mist barn med spinal muskelatrofi.  För att kunna arbeta vidare med data som samlats in, kommer stipendiepengarna på 5000 kronor gå till att besöka ”Rehabiliteringscenter for muskelsvind” i Århus Danmark för att arbeta vidare med materialet.

”Rehabiliteringscentret for muskelsvind” är en organisation för muskelsjuka vars motsvarighet saknas i Sverige.

Vi är oerhört glada att kunna tilldela Elin detta stipendium och ser framemot att läsa avhandlingen.