Centrum för sällsynta diagnoser och Ågrenska bjuder in till kurs.

Den 28 februari och den 12 april 2018 bjuder Centrum för sällsynta diagnoser Väst i samarbete med Ågrenska och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser in till konferensdagar med tema sällsynta diagnoser.

Program
http://www.agrenska.se/contentassets/2311aa4b988b46b08ba4a7d93911a022/preliminart_program.pdf
Anmäl dig till konferensdagarna
http://www.agrenska.se/om-oss/aktuellt/Konferensdagar-om-sallsynta-diagnoser/