Ett viktigt steg för att få en rekommendation för användning av ett läkemedel är att det finns publicerade data.

Idag publicerades data från Biogens fas 3 studien för SMA typ 1.

Detta är ett oerhört viktigt steg mot en rekommendation.

New_England_SMA_typ1