Den 2 och 3 mars 2016 var NSMA inbjudna till läkemedelsföretagets Roches 8:e konferens – International Experience Exchange for Patient Organisations (IEEP) – som i år gick av stapeln på Tivoli Congress Centre i Köpenhamn.

Årets möte hade 250 deltagare från 45 länder och är hittills den största IEEPO som Roche arrangerat. NSMA blev inbjudna via Roche i Sverige vilket vi är oerhört glada för. Till konferensen var även SMA-patientorganisationerna i Schweiz, Tyskland, Polen och Spanien inbjudna.

Under dessa två dagar hölls det olika föredrag från andra patientorganisationer inom olika områden och temat i år var ämnet innovation. Ett exempel på föredrag var ”Innovative approaches to valuing benefits of treatments”, där en spansk MS-förening, tillsammans med en amerikansk cancer-organisation och en företrädare för European Health Management Association föreläste.

De SMA-föreningar som var närvarande fick även träffa Roches International Health Policy Leader för ovanliga sjukdomar. Roche har just nu ett stort fokus på SMA vilket är oerhört glädjande och vi ser framemot ett kommande bra samarbete.

20160302_140705[1] 20160302_085708[1]