I januari är det dags för familjevecka på Ågrenska utanför Göteborg. I samband med familjeveckan erbjuds även 2 dagars utbildning.Läs mer i nedan dokument. NSMA kommer att medverka under onsdagen.

Blänkare Information Spinal muskelatrofi 8-12 januari 2018

Använd nedan dokument vid anmälan

Ansökan till familjevistelse Spinal muskelatrofi 8-12 januari 2018A

Anmälan till utbildningsdagar

http://www.agrenska.se/contentassets/3c456cafca4a48b3929b8d539ca669bf/anmalan-till-utbildningsdagar-spinal-muskelatrofi-9-10-januari-2018.pdf