Välkommen att bli medlem i Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA). NSMA är en patientförening med syfte att föra samman människor som lever eller arbetar med spinal muskelatrofi (SMA) för utbyte, stöd och information.

Som medlem får du:

  • Nyhetsbrev med senaste information om SMA i Sverige och i världen
  • Stöd och rådgivning
  • Delta i vår fadderverksamhet och dela erfarenheter med andra i liknande situation
  • Information och medlemserbjudanden
  • Medlemsmöten
Bli medlem
Godkänner enligt PUL: Genom att du skickar ditt namn, adress, e-postadress, födelseår och eventuell diagnos ger du oss ditt samtycke att vi samlar denna information i vårt medlemsregister. Endast ett fåtal personer med särskild behörighet har tillgång till registret.
 All data är frivillig och du har alltid möjlighet att ta bort eller ändra information. För att skydda din integritet följer NSMA de lagar och regler som gäller i Sverige, inklusive personuppgiftslagen (PUL). Din e-postadress används för att löpande informera dig vad som sker inom NSMA. Ta kontakt med NSMA om du vill ha ytterligare information om hur vi hanterar dina uppgifter eller om du vill ändra eller ta bort någon typ av data.