Paneuropeisk patientupplevelseundersökning i SMA

Till dig som påverkas av SMA SMA Europe genomför nu en paneuropeisk patientupplevelseundersökning i SMA (EUPESMA – Nutrition, Physiotherapy, and Treatment Expectations). Genom denna undersökning vill vi få en djupare förståelse för dina närings- och fysioterapivanor samt behandlingsförväntningar. Att slutföra denna undersökning tar bara 30-45 minuter av din tid och det är helt anonymt. Undersökningen kommer att distribueras i 20 europeiska länder. Vi kommer att använda resultaten från denna undersökning för att förespråka bättre tillgång till behandlingar och vård. Vill du hjälpa oss att kämpa för en bättre värld för alla som lever med SMA? Enkätundersökningen är öppen t.o.m. 17e januari 2022 Följ den här länken för att komma igång https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_56iodkZJujzrOOW?Q_Language=SV Svara bara på enkäten en gång Använd ej telefon för att besvara enkäten då den innehåller tabeller som kan vara svårlästa i telefon