Integritetspolicy

Hanteringen av personuppgifter

NSMA värnar om din personliga integritet och det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Patientföreningen vill således vara öppen med hur dina personuppgifter behandlas i samband med att du registrerar dit medlemskap hos oss, köper någonting i vår webshop, skänker en gåva eller vid övrig kontakt med oss. Av den anledningen har NSMA valt att ta fram följande integritetspolicy.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

NSMA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av patientföreningen. Om du däremot klickat på en länk till någon som publiceras på våra webbsidor ansvarar inte längre NSMA för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in

När du registrerar medlemskap hos NSMA, köper något från vår wepshop, skänker en gåva eller vid andra kontakter med oss samlar patientföreningen in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, födelseår, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik och IP-adress.

Varför samlar NSMA in dina personuppgifter

När du har lämnat dina personuppgifter till NSMA, används dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

  1. För att kunna skicka generella nyhetsbrev via e-post.
  2. För att kunna hantera beställning av ditt köp

Det köpavtal som ingåtts med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig att samla in för att det ska vara möjlighet att fullgöra din beställning med avseende på leverans och betalning.

  • För att kunna administrera ditt medlemskap i NSMA och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till ditt medlemskap.

Lagringstid

NSMA behandlar information om sina medlemmar så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de syfte som de först samlades in för. Vi som arbetar för NSMA har löpande rutiner som säkerställer att onödiga uppgifter inte lagras om dig samt för att minimera lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

När det gäller ditt köp-, order-, och användarhistorik eller när du skänkt en gåva kommer NSMA att radera sådan historik 5 år efter transaktionsdatum.

Hantering av information om medlemmar   

Som medlem i NSMA sparar patientföreningen uppgifter så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem raderas dina uppgifter så snart som patientföreningen mottagit ett meddelande om uppsägning från dig. Om du inte längre vill ha nyhetsutskick från NSMA kan du alltid avregistrera dig från utskick genom att maila nsmasverige@gmail.com . Naturligtvis är det möjligt att vara medlem utan att ta emot nyhetsutskick.

Transparens

NSMA vill vara transparenta med hur dina uppgifter behandlas av oss. För att få insyn i din personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att kräva att få tillgång till de uppgifter som NSMA lagrat om dig. Innan uppgifterna lämnas ut kan dock en begäran om kompletterande uppgifter behöva göras för att garantera att uppgifterna lämnas ut till rätt person.

Om du skulle upptäcka att uppgifterna om dig är felaktiga kan du alltid kräva att dina uppgifter korrigeras eller raderas, givetvis gör NSMA sitt yttersta för att snarast möjligast tillmötesgå din begäran.

Vidare har du rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till nyhetsbrev.

Klagomål och tillsyn

Om du anser att NSMA på ett felaktigt sätt hanterat dina personuppgifter vore det önskvärt om du kontaktade NSMA så fort som möjligt, genom följande adress mailansmasverige@gmail.com. NSMA:s mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om dina personuppgifter används. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.