fullsizerender-4Vårdrekommendationer för spinal muskelatrofi (SMA) finns nu översatta till svenska. Vårdrekommendationerna för SMA ger grundläggande information om sjukdomen SMA, samt olika behandlingsalternativ för att lindra symptom och kompensera funktionsnedsättningar.

Rekommendationerna har tagits fram av ”The International Standard of Care Committee for SMA”, en internationell grupp av SMA-experter, samt TREAT-NMD, en internationell organisation som arbetar med neuromuskulära sjukdomar. Den ursprungliga versionen publicerades på engelska och denna version är en översättning till svenska, gjord av Gunnar Hagqvist, ledamot i styrelsen för SMA.

För översättningen ansvarar den svenska patientföreningen ”Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA)”. Den svenska översättningen är godkänd av Thomas Sejersen, professor och överläkare vid enheten för barnneurologi på Karolinska universitetssjukhuset.

 Det finns även en högupplöst version för tryck. Kontakta oss för närmare information.