Sedan i Juni 2017 är det första läkemedlet för SMA godkänt. Läkemedlet som heter Spinraza är inget botemedel, men ett läkemedel som påvisats goda förbättringar som individer med SMA.

NT rådet som rekommenderar förskrivnings läkemedel i Sverige för SMA typ 1 och 2 under vissa kriterier under 18 år. Samt i vissa fall även för SMA typ 3.

Vårdrekommendation som finns är;