Sedan i Juni 2017 är det första läkemedlet för SMA godkänt. Läkemedlet som heter Spinraza är inget botemedel, men ett läkemedel som påvisats goda förbättringar som individer med SMA.

NT rådet som rekommenderar förskrivnings läkemedel i Sverige har ännu endast givit sin rekommendation av användning av Spinraza för SMA typ 1.

Vårdrekommendation som finns är;