Besök vår webbshop på smanatverketsverige.tictail.com. Ditt köp hjälper oss som lever med SMA i Sverige.

Vårt mål är att genom forsking och samarbete med vården arbeta fram ett vårdprogram med tydliga riktlinjer för behandling av SMA i Sverige. Med hjälp av era pengar kan vi bygga framtidens vård och kunskapsbas för människor som lever med SMA i Sverige.

Idag finns ingen information om behandling av SMA på svenska och kunskapen inom vården är väldigt låg. Inte heller finns det något erfaranhetsutbyte mellan landstingen. Det är vi som lever med SMA som måste utbilda vårdpersonalen om vår egen sjukdom och så ska det inte behöva vara. För att förändra detta behövs pengar till forskning, utbildning och information.

Vill du sälja dina produkter till förmån för oss, kontakta oss då gärna.

nsma-webbshop