SMA Europe där NSMA är medlem kommer även i år att dela ut forskarstipendier.

Med dessa stipendier hoppas SMA Europe och NSMA öka kunskapen om SMA samt öka den europeiska forskningen.

Lär mer om stipendierna i bifogat dokument.9th Call for Research Proposals