Styrelsen samlades i Lund för att planera 2016 års verksamhet.