Elin Hjort vid Ersta Sköndal Bräcke som forskar om föräldrars erfarenhet av vård har nu mottagit 2a pris för bästa abstrakt för unga forskare vid den 4th global gathering Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care  i Rom Italien.

Grattis Elin!

http://www.childrenpalliativecarecongress.org/congress-2018/

Elin_Hjort