Det finns olika sätt att komma i kontakt med familjer som lever med SMA.

  • NSMA:s fadderverksamhet: NSMA erbjuder våra medlemmar en fadderverksamhet där du kan dela dina erfarenheter med andra som lever med SMA. Fadderverksamheten välkomnar alla som lever med SMA; människor som har SMA, föräldrar, anhöriga.
  • SMA-bloggar: Ett sätt att hitta stöd är att besöka några av de bloggare som berättar om sitt liv med SMA.
  • Sluten grupp på Facebook: Det finns också en sluten Facebook-grupp för SMA-familjer. Här kan du ställa dina frågor direkt och få svar från människor med samma erfarenhet.