De flesta fallen av SMA typ 1 och 2 upptäcks när barnet är upp till tre år gammal. Barn med typ 1 lär sig aldrig att sitta och barn med typ 2 lär sig sällan att gå. Att som förälder få veta att sitt barn har en obotlig sjukdom innebär en stor livsförändring, och det är inte bara en individ som drabbas utan en hel familj. Föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar får i ett slag en förändrad livssituation.

Här samlar vi tips och råd om olika typer av individuellt stöd som finns att tillgå om du känner att du behöver stöd i vardagen.

Sorgbearbetning: Karin Andersson Hagelin är bosatt i Zürich, Schweiz med sin man och två barn. Hon är certifierad i metoden Sorgbearbetning vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning i Stockholm och certifierad i EFT (Emotionla Freedom Technique). Karin har sin coaching mottagning via Skype eller personligen i Zürich.