Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA) erbjuder dig som lever eller arbetar med SMA en möjlighet att dela era erfarenheter och kunskaper. Här kan du läsa mer om hur det är att leva med SMA i vardagen.

  • Fadderverksamhet: Dela dina erfarenheter med en fadder.
  • Bloggar: Läs svenska eller internationella bloggar där människor som lever med SMA berättar om sin vardag.
  • Berättelser om SMA: Här kan du läsa om livet med SMA. Varje berättelse nedan är skriven av människor som har levt eller lever med sjukdomen.
  • Samhällets stöd: Läs mer om vilket stöd Försäkringskassan kan ge vid sjukdom.
  • Lek och aktivitet: Här sammanfattar vi tips och råd om lek och andra aktiviteter som passar bra till barn med funktionshinder.